Clan Cao Lanh VIP

QUY ĐỊNH

CHÚC AE LUÔN KHỎE, THÀNH CÔNG VÀ LUÔN PHẤN ĐẤU VÌ CLAN

CHÚC CLAN CAO LANH VIP CHÚNG TA NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH

                                                                                                        Thay mặt Ban điều hành CLan Cao Lanh VIP

                                                                                                                                        LEADER